การกำเนิดดิน ตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Posted on พฤษภาคม 27, 2015 By

ขบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดดินมีมากมายหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ขบวนการย่อยสลาย ขบวนการสร้างดิน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยากที่จะสังเกตุ และ ทำการศึกษา

ปัจจัยที่ควบคุมการกำเนินของดิน

นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ ได้แสดงออกมาในรูปแบบของสมการระหว่างความสัมพันธ์ของดินกับปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดดิน

ซึ่งจะได้การแทนที่สมการเป็น   S= f ( c , o , r , p , t )

S = ตัวแทนของดิน

f = องค์ประกอบ

c = ภูมิอากาศ

o = สิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์

r = ภูมิประเทศ

p = วัตถุต้นกำเนินดิน

t = เวลา

ซึ่งเมื่อนำมาเขียนแสดงในรูปแบบรูปภาพจะได้ดังภาพด้านล่าง

1. ภูมิอากาศ : เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดของดินที่สามารถทำให้ดินมีลักษณะแตกต่างกันไปได้  อาทิเช่น ปริมาณน้ำฝน และ ภูมิอากาศที่มีบทบาทต่อการสลายตัวต่อหินแร่ทางด้านเคมีและกายภาพและอื่นๆ

2. สิ่งมีชีวิต: สิ่งหมายถึงพืชและสัตว์ชั้นสูง ตลอดจนจุลินทรีย์ในดินด้วย

3. ลักษณะภูมิประเทศ :เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดชั้นหน้าตัดของดิน และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

4. วัตถุต้นกำเนินดิน :ซึ่งได้แก่ หินและแร่ต่างๆ ที่ผ่านขบวนการทำลายหรือย่อยสลายมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นดินที่มีโคลงสร้างของดิน

นอกจากนี้สามารถแบ่งวัตุต้นกำเนินของดินออกได้เป็นอีก 2 พวก คือ

  1. พวกที่สลายตัวแล้วอยู่กับที่ ได้แก่หินชนิดต่างๆ
  2. พวกที่สลายตัวแล้วถูกถูกอิทธิพลของน้ำ ลม พัดพาตะกอนไปทับถมที่อื่นๆ

5. เวลาในการพัฒนาชั้นดิน เวลาจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งจะพบว่าดินที่มีอายุมาก หรือวัตถุต้นกำเนินดิน ที่มีการพัฒนามาเป็น ล้านปี ย่อมจะมีชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าดินที่มีอายุน้อย

 

ปัจจัยหลักของการกำเนินดิน มี 5 ข้อหลักตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น หวังว่าความรู้เบื้องต้นจะสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้ท่านได้รู้จักคำว่า “ดิน” ได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินการหรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิน

โครงสร้างการกำเนิดดิน

Uncategorized     , ,


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *