หยินหยางเบี้องต้น

Posted on มิถุนายน 14, 2015 By

หยินหยาง เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย์ของจีนที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนจำนวนมาก ที่อาศัยคุณสมบัติ  หยินหยาง มาใช้ในการอธิบายร่างกายมนุษย์ โดย หยิน หมายถึงเย็น หรือที่ร่ม ส่วน หยาง หมายถึงร้อน หรือที่แจ้ง

หยินหยาง เป็นด้านของสรรพสิ่งที่ตรงกันข้าม ด้านทั้งสองนี้จะต่อต้านกัน ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กัน สรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลล้วนเป็น หยินหยาง ทั้งสิ้น หยินหยางเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวกำหนดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมด รวมทั้งการเจริญเติบโตและการปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์

หยิน-หยาง

โดยทั่วไป หยาง หมายถึง ดวงอาทิตย์ ฟ้า หลางวัน ไฟ ความร้อน ความแห้ง ความสว่าง บวก ฯลฯ

หยิน หมายถึง หมายถึง ดวงจันทร์ ดิน กลางคืน น้ำ ความเย็น ความชทื้อ และความมืด ลบ

ลักษณะของ หยิน-หยาง

หยาง มีแนวโน้มที่จะแผ่ออก ไหลขึ้นบน  และ ออกด้านนอก

หยิน มีแนวโน้มที่จะหดตัว ไหลลงเบื้องล่าง และ เข้าภายใน

หยาง  เป็นความเคลื่อนไหวหมายถึง ชีวิต

หยิน เป็นความหยุกนิ่ง หมายถึง ความตาย

แต่ในความหมายที่ขัดแย้งและต่างต่อต้านกันของหยินหยาง แต่ไม่ได้หมายถวามว่า หยางมีสภาพที่เป็นบวกจะดีเสมอไป ในขณะที่หยิน ซึ่งมีสภาพลบจะต้องชั่วเสมอไปด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งที่อยู่ภายในโลกนิ้หรือในจักรวาลจะคงสภาพปกติได้ต้องอาศัยความสมดุลของคุณสมบัติที่แตกต่างและขัดแย้งกันของหยินและหยาง

หากปริมาณตัวใดตัวหนึ่งลดลงหรือมีค่าไม่เท่ากันสภาพที่ปกติจะมีการแปรปวน นอกจากนี้ หยินหยางม่ได้ประกอบหรืออยู่ในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่ได้นิ่งตายตัว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน

ลักษณะทั่วไปของหยินหยาง

ลักษณะพื้นฐานที่ทางแพทย์จีนนำมาใช้ มี 5 ประการคือ

  1. หยินหยาง เป็นสมบัติ สองด้านที่ขัดแย้งกันในร่างการ
  2. หยินหยางสามารถแบ่งได้แต่แยกไม่ได้ สรรพสิ่งสามารถแบ่งเป็นยอนหย่างได้อย่างไม่มีที่สินสุด แต่แยกจากกันไม่ได้
  3. หยินหยางต่างพึ่งพาอาศัยกันและทำให้เกิดซึ่งกันและกัน
  4. หยินหยางมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันได้
  5. หยินหยาง ต่างควรคุมซึ่งกันและกัน

ปัจจุบันหารปพทย์แผนจีนที่ใช้หยินหยางมาอธิบายปรากฏการที่ตรงข้ามและเป็นการเพทย์หญ่งจากทั่วทุดมุมโลก

การตรวจโรคแบบหยินหบาง

Uncategorized     , ,


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *