โครงสร้างของดิน

Posted on มิถุนายน 5, 2015 By

โครงสร้างของดิน เป็นสมบัติทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งของดิน ที่เกิดจากการจัดเรียงตัวของอนุภาคดินที่มีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป มาเกาะรวมกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างกันหรือโดยสายเชื่อม จึงทำให้มีการเรียงตัวของอนุภาคดินปรากฏออกมาได้โครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วๆไปโครงสร้างของดินมักจะไม่เสถียรหรือไม่คงที่ และย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลได้ได้รับจากภายนอก  เช่น การใส่อินทรียวัตถุ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดการดิน การทำเทือก การเตรียมดิน เป็นต้น

ประเภทของโครงสร้างดิน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ ดังนี้

 1. พวกที่ไม่มีโครงสร้าง ส่วนใหญ่อนุภาคดินจะอยู่โดดๆ หรือเกาะยึดกันอยู่ด้วยแรงที่เท่ากันทุกทางงเช่น
  • Single grain คืออนุภาคของดินแต่อนุภาคไม่ยึดติดกัน
  • Massive คืออนุภาคของดินจะเกาะยุดกันด้วยแรงที่ใกล้เคียงกันทุกทิศทาง
 2. พวกที่มีโครงสร้างโดยอาศัยการจำแนกโครงสร้างดินจากรูปทรงต่างๆ เช่น
  • Granular เป็นโครงสร้างของดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชได้เป็นบางประเทศ แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่รูปทรงที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ และความร่วนซุ่ยของดินไม่ค่อยดี
  • Crumb เป็นลักษณะโครงสร้างของดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชทุกชนิด
  • Platy เป็นแผ่นตามแนวราบอัดกันค่อนข้างหนามาก เนื่องมาจากมีส่วนผสมของแร่ไมก้า สะสมอยู่ในดินจำนวนมาก
  • Block โครงสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเต๋า สามารถบีบแตกได้ง่าย
  • Prismatic โครงสร้างของดินจะมีรูปทรงเป็นแท่ง
 3. พวกที่โครงสร้างถูกทำลาย ส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างของดินที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากการเตรียมดิน โดยเป็นการทำลายโครงสร้างที่มีอยู่เดิมให้เปลี่ยนไป

ตัวอย่างหน้าดินอย่างดี
ตัวอย่างดินปลูกต้นไม้

Uncategorized     , ,


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *