การเกิด การสลาย และการเปลี่ยนแปลงของหยินหยาง

Posted on มิถุนายน 24, 2015 By

การเกิด การสลายของ หยินหยาง ในร่างกาย หมายถึง ภาวการณ์เ…


ความสัมพันธ์ระหว่าง หยินหยาง

Posted on มิถุนายน 19, 2015 By

หยินหยางไม่เพียงแต่แสดงออกในลักษณะที่ตรงกันข้ามภายในรูป…


หยินหยางเบี้องต้น

Posted on มิถุนายน 14, 2015 By

หยินหยาง เป็นทฤษฎีพื้นฐานทางการแพทย์ของจีนที่เป็นที่นิย…


โครงสร้างของดิน

Posted on มิถุนายน 5, 2015 By

โครงสร้างของดิน เป็นสมบัติทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งของดิน …