ร่างกาย


การเกิด การสลาย และการเปลี่ยนแปลงของหยินหยาง

การเกิด การสลายของ หยินหยาง ในร่างกาย หมายถึง ภาวการณ์เ…


ความสัมพันธ์ระหว่าง หยินหยาง

หยินหยางไม่เพียงแต่แสดงออกในลักษณะที่ตรงกันข้ามภายในรูป…